Відмова від відповідальності.

Відмова від відповідальності.
Цю інформацію підготував Неприбутковий благодійний фонд (“ NoSmoking ”) як менеджер міжнародних фінансових благодійних внесків.
Фінансовий фонд для інформування (NoSmoking) поширив цю інформацію лише для інформаційних цілей, і ні Nodas, ні UkrGlobalBox не надають жодних представлень, гарантій або гарантування будь-якого виду, явне або побічне, щодо точності, повноти або достовірності будь-якої інформації, що міститься тут.

Інформація, що міститься в цьому матеріалі, може бути змінена без попереднього повідомлення.


Ні NoSmoking , ні UkrGlobalBox не беруть на себе жодного зобов’язання повідомити будь-якого одержувача цієї інформації щодо будь-яких таких змін.


Минулі показники не свідчать про майбутні результати. Жоден із радників NoSmoking , UkrGlobalBox або будь-якого з його філій (включаючи провідних менеджерів) або представників будь-якої відповідальності (з необережності чи іншим чином) несе будь-яку відповідальність за будь-яку втрату, що виникає внаслідок будь-якого використання цього матеріалу або інше, що виникає у зв’язку з цим матеріалом.


Рада директорів UkrGlobalBox не затвердила цю інформацію.
Ця Інформація — це не пропозиція на продаж, чи клопотання пропозиції про придбання, або інших видів дій та договорів UkrGlobalBox.


Ця інформація, що міститься на сторінках в цьому інтернет порталі, не є для публікації, розповсюдження чи випуску повністю або частково, безпосередньо або всередині, безпосередньо або опосередковано, Україною або українською стороною згідно з Українським Законом про розповсюдження інформації.


Будь-які примітки, які були або будуть видані UkrGlobalBox відповідно до її глобальної програми випуску інформації, або іншим чином не були і не будуть зареєстровані згідно із Законом про інформацію і були, і будуть лише пропонуватися або продаватися в Україні або на рахунок, або за рахунок або на користь, Української особи, що здійснюють операцію, звільнені від вимог щодо реєстрації або не підпадають під дію Закону про інформацію або для покупців, які не є Українціми, офшорні операції відповідно до положення закону про інформацію, прийнятого відповідно до закону про розповсюдження інформації.
Ця інформація включає «перспективну інформацію» у значенні закону про Інформацію

України закону про розповсюдження інформації.


Усі заяви, крім тверджень про історичний факт, є або можуть вважатися такими, що прогнозуються.

Заяви, що описують цілі, плани або цілі UkrGlobalBox, є або можуть бути перспективними твердженнями.
Ці перспективні перспективи заяви включають відомі та невідомі ризики, невизначеність та інші фактори, які можуть спричинити фактичні результати, результати діяльності та досягнення UkrGlobalBox суттєво відрізнятись від очікуваних результатів, результатів чи досягнень, виражених або маються на увазі в цих перспективних твердженнях. Такі заяви, що дивляться вперед, говорять лише про дату, коли вони зроблені.

Ця інформація призначена для розповсюдження лише особам, які не є «роздрібним клієнтом» за змістом розділу Закону про корпорації України, а також не є складними інвесторами, професійними інвесторами чи іншими інвесторами, щодо яких розголошення не вимагається згідно з чинного Закону про корпорації України та, у всіх випадках, за таких обставин, які можуть бути дозволені чинним законодавством у будь-якій юрисдикції в який інвестор може бути розташований.


Кожна людина, яка отримує доступ до цієї інформації, підтверджує, що це людина, яка має право це робити за всіма пунктами чинного законадавства, положеннями та директивами у всіх діючих юрисдикціях.


Ні UkrGlobalBox, ні будь-який їх директор, працівники, агенти чи консультанти не приймає на себе будь-яку відповідальність за будь-які збитки (включаючи, без обмежень, будь-яку відповідальність, що виникає з будь-якої вини чи недбалості з боку UkrGlobalBox або його відповідних директорів, працівників, агенттів чи консультантів), які виникають внаслідок доступу до цієї Інформації будь-якою особою, яка не має права на це.


Кожен одержувач цієї інформації вважається підтвердженим, що ця інформація є власницьким документом UkrGlobalBox і, отримавши цей документ, погоджується трактувати його як конфіденційне, а не відтворювати, перерозподіляти чи розголошувати його або дозволити його відтворення, перерозподіл чи розголошення третім сторонам без попередньої письмової згоди UkrGlobalBox.


Весь вміст (включаючи, без обмежень, графіку, піктограми та загальний вигляд інформації та її зміст) є власністю UkrGlobalBox. UkrGlobalBox не відмовляється від будь-яких своїх майнових прав на них, включаючи, але не обмежуючись ними, авторські права, торгові марки та інші права інтелектуальної власності.